Gweithgareddau Disgyblion

GAMES  GEMAU

         

Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

      Ysgol Arbennig Ynys Mon - Canolfan Addysg Y Bont - Anglesey Special School
coming soon
 
 

cayb new11 

 

 

 

SCHOOL PROSPECTUS / LLAWLYFR   

 

 

 

 

 

 

 
Canolfan Addysg Y Bont Education Centre


  British Council International Schools AwardAsdan Marc Gyrfa Cymru  Eco-Schools   Buddsoddwyr Mewn Pobl   Ysgol Iach Marc Cymru ContinyouMarc Ansawdd Sgiliau SylfaenolyyblogonewyddCAYB new1
Head / Pennaeth: Mr. A Huws B.A. Dip Uwch. Add. Arb. Canolfan Addysg Y Bont, Ffordd Cildwrn Llangefni, Mon, LL77 7NG.  Tel: 01248 750151 Fax: 01248 724056 pennaeth.bont@ynysmon.gov.uk
 
Hawlfraint © Ysgol Y Bont - Dylunwyd gan H.W.Owen

Powered by Create