Gweithgareddau Disgyblion

GAMES  GEMAU

         

      Ysgol Arbennig Ynys Mon - Ysgol Y Bont - Anglesey Special School
Canolfan Addysg Y Bont Education Centre

SCHOOL PROSPECTUS / LLAWLYFR   

 

ISA

Ebrill 2013 / April 2013

 

 

Safle Ysgol Newydd / New School Site

Safle Newydd Hydref 2013

Diwrnodau Agored Canolfan Addysg y Bont:

  • Dydd Iau 3ydd o Ebrill 2014 rhwng 11.00y.b a 5.00y.h
  • Dydd Sadwrn 5ed o Ebrill 2014 rhwng 9.30y.b a 1.00y.h

Dewch i weld ein hysgol newydd!

Canolfan Addysg y Bont Open Days:

  • Thursday 3rd Arpil 2014 between 11.00am and 5.00pm
  • Saturday 5th April 2014 between 9.30am and 1.00pm

Come and see our new school! 

 

 

 

   
 
 

  British Council International Schools AwardAsdan Marc Gyrfa Cymru  Eco-Schools   Buddsoddwyr Mewn Pobl   Ysgol Iach Marc Cymru ContinyouMarc Ansawdd Sgiliau Sylfaenolyyblogonewydd
Head / Pennaeth: Mr. A Huws B.A. Dip Uwch. Add. Arb. Ysgol y Bont, Llangefni, Mon, LL77 7JA.  Tel: 01248 750151 Fax: 01248 724056 pennaeth.bont@ynysmon.gov.uk
 
Hawlfraint © Ysgol Y Bont - Dylunwyd gan H.W.Owen

Powered by Create